Biuro Rachunkowe KOMPUTUS powstało 01.01.1993 roku. Właścicielką biura jest doradca podatkowy mgr Elżbieta Maruszczak-Krzymyk - nr wpisu na listę doradców podatkowych 04911

Firma zatrudnia sześć pracownic o dużym doświadczeniu zawodowym wynikającym z wykształcenia i długoletniego stażu pracy w moim biurze.

Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego i prowadzenia ksiąg handlowych.

Obsługuje około 100 podmiotów z terenu Tychów, Mikołowa, Katowic, Chorzowa i innych miejscowości. Biuro cieszy się dobrą opinią zarówno wśród klientów jak i organów skarbowych.